ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple

ภายใต้มาตราฐาน Apple Authorised Service Provider

iCare คือ ศูนย์ซ่อมและบริการที่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบ ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ให้ท่านได้หายสงสัย พร้อมทั้งยังมีทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนและรับรองจาก Apple โดยตรง ที่จะทำให้ท่านได้รับบริการด้วยระดับมาตราฐาน สากลที่ทั่วโลกยอมรับ